Best Value Ekspertkurs

Du er allerede sertifisert på nivå B(+) og er (eller har vært) involvert i et eller flere Best Value-prosjekter. Ta kunnskapen din om Best Value-tilnærmingen til neste nivå med Best Value Ekspertkurs (sertifisering A).


Best Value Ekspertkurs er er et naturlig neste steg etter Best Value Mesterklasse (sertifisering B+). La oss guide deg gjennom fasene til Best Value-tilnærmingen i prosjektet du holder på med (eller et tidligere prosjekt). Oppdag hvordan du best kan bentyte Best Value i din egen virksomhet. Lær å reflektere over hva som skjer (eller hva som har skjedd) i prosjektene dine ved bruk av Best Value-filosofien.


I Best Value Ekspertkurs vil du avslutningsvis skrive en artikkel om et av dine Best Value-prosjekter hvor du demonstrerer din forståelse av de grunnleggende prinsippene til Best Value og kunnskapen din om hvordan man bruker Best Value i praksis. Til slutt vil du presentere artikkelen din til Best Values sertifiseringsstyre. En flott merverdi ved ekspertkurset er at du samtidig profesjonaliserer ditt eget Best Value-prosjekt, siden vi skreddersyr kursplanleggingen så mye som mulig i tråd med planleggingen av Best Value-prosjektet du holder på med.


 • Lær fra Best Value eksperter (A+) om hvordan du på selvstendig måte kan forberede og lede et Best Value-prosjekt
 • Vær 100% forberedt for sertifiseringsprøven, inkludert en generalprøve for presentasjonen din
 • Registrer deg som en internasjonalt anerkjent Best Value-ekspert på sertifiseringsnivå A
 • Reflekter over og profesjonaliser Best Value-prosjektet du arbeider med for øyeblikket

Hva er essensen?


I løpet av kurset forberedes du til presentasjonen din. Refleksjon, intervisjon og coaching fra instruktørene er det essensielle i dette kurset.

 • Lær fra Best Value-eksperter (A+) hvordan du kan lede og føre tilsyn med et Best Value-prosjekt
 • Bli 100% forberedt til den avsluttende presentasjonen din
 • Registrer deg som en internasjonalt anerkjent Best Value-ekspert på nivå A
 • Reflekter rundt og profesjonaliser Best Value-prosjektet du arbeider med for øyeblikket eller forbedre ytelsesnivået til tidigere Best Value-prosjekter
tips to win tenders

Evner og ferdigheter etter kurset


  Etter å ha fullført en vellykket presentasjon for styret, vil du kunne:  

 • På selvstendig vis sette opp et Best Value-prosjekt hvor benyttelse av prinsippene til Best Value er garantert
 • Ta en selvstendig lederrolle i et Best Value-prosjekt
 • Informere, lære opp og coache andre involverte parter i et Best Value-anbud/tilbud
 • Profesjonalisere Best Value-prosjekter i organisasjonen din
 • Befeste og forankre Best Value-inspirert tilnærming og tankemåte i organisasjonen; bredere benyttelse av Best Values prinsipper for å forbedre ytelse og effektivitet gjennom organisasjonen og distribusjonskjeden


Du er er nå en sertifisert Best Value-ekspert og har evnen til å (strategisk) identifisere og velge leverandører og partnere via en effektiv prosess, og forberede gjennomføringsfasen for å sikre en smidig overgang fra utvalg til utførelse. Dermed minimeres risiko mens ytelsesnivået maksimeres både i løpet av utvalgsfasen og spesielt under gjennomføringsfasen. Til syvende og sist er det da det gjelder.

Etter vellykket gjennomføring av en presentasjon til styret, mottar du sertifikat nivå A og registreres som sådan på nettstedet til Best Value Experts Academy – en profesjonell og lisensiert partner med Arizona State University, opphaver og gatekeeper for teorigrunnlaget og metodologien bak Best Value.

Et kurs for hvem?


Kurset er egnet til personer som jobber innenfor anskaffelse og salg og som driver (eller har drevet) ett eller flere Best Value-prosjekter og ønsker å lære fra både mentorer og andre i samme situasjon. Krav: Tidligere sertifisering på nivå B+ og deltakelse i minst ett Best Value-prosjekt. 

Kurset


Program (varighet: 5 måneder) 

 • Kick off (nettbasert) – læreplan, målsetning og utforming av substansen til artikkelen
 • To dagers opplæringsmøter (på stedet)– dypdykk i filosofien og metodologien til Best Value, diskusjon om saksstudier, forbedring av skissen til artikkelen, svært interaktivt møteformat
 • 3 intervisjonsmøter (nettbasert) – utforming, forbedring og validering av artikkelen
 • Masterminds (nettbasert)Q&A om benyttelse av Best Value i prosjektet ditt
 • A-sertifiseringsmøte med sertifiseringsstyret (nettbasert)


Kursinnholdet avgjøres i hovedsak av deg og de andre kursdeltakerne. Mastermind-møter tilbyr en kombinasjon av idédugnad, utdanning, gjensidig ansvarlighet og støtte i en gruppesetting for å finspisse de forretningsorienterte og mellommenneskelige ferdighetene dine. En Mastermind-gruppe hjelper deg og resten av kursdeltakerne til å oppnå suksess gjennom å utfordre hverandre til å sette høye mål, for deretter å fullføre disse målene.

Kursoppsummering


 • Opplæring på stedet: 2 dager à 8 timer
 • Nettbasert coaching og intervisjon: 3 x 3 timer
 • Individuell tilbakemelding via e-post
 • Fokus: Intervisjon, refleksjon og tilbakemeling fra deltakere og instruktører
 • Fokus: Best Value-prosjekter – deltakernes praktiske erfaring 
 • Akkrediderte instruktører på nivå A+, lisensierte av Arizona State University

Delta på Best Value Ekspertkurs