12+ års erfaring

med (europeiske) anbud og kontrakter

70+ europeiske anbudsprosedyrer

gjennomført, 40+ ved bruk av Best Value som tilnærming

Over 8 år lisensiert med sertifikat A+

coacher som er velprøvde Best Value-eksperter

Coaching av kunder

i utvalg-, konkretisering-, og gjennomføringsfase

Enten dette er din første opplevelse med anbudsprosedyrer i regi av Best Value-tilnærmingen, eller du har tidligere erfaring med å velge leverandører ved bruk av Best Value, oppnår man best resultat ved å benytte seg av Best Value-ekspertise.

  • Sikrer at anbudsprosessen samsvarer med lover og regelverk
  • Effektiv prosess som identifiserer beste ekspertleverandør og fører til benyttelse av ekspertise i prosjektplanen
  • Resultatorientert: Skaper ansvarlighet for alle involverte parter i løpet av prosjektgjennomføringen
  • Best Value-eksperter (A+), under lisens fra Arizona State University

Når trenger man konsultering?


Håndtering av anskaffelser som kunde handler primært om å identifisere og inngå avtaler med leverandører som tilfører konkret verdi til organisasjonen din. De fleste innkjøpssjefer er eksperter i å gjennomføre anbudsprosesser som samsvarer med gjeldende lover og regelverk gjennom å sette krav som gir leverandørene lite rom til å skille seg ut med hensyn til verdi og ekspertise.

Best Value-tilnærmingen tar ikke bare sikte på å identifisere den beste tilgjengelige eksperten som best kan bidra til kundens mål. Best Value tilrettelegger også for valgt ekspertleverandør gjennom å utforme en ekspertplan som benytter ekspertisen til alle involverte parter og håndterer prosjektrisikoer gjennom å skape gjennomsiktighet. Vi er her for å hjelpe deg med å realisere prosjektmålene dine ved bruk av vår kombinasjon av ekspertise om Best Value og europeisk anbudslovgivning.

Resultater viser at Best Value-prosjekter leveres i tide og med et maksimalt kostnadsavvik på 5%.

Risicomitigatie Risicominimalisatie

Hva er resultatet?

  • Sikrer at anbudsprosessen samsvarer med lover og regelverk
  • Effektiv prosess som identifiserer beste ekspertleverandør og fører til benyttelse av ekspertise i prosjektplanen
  • Resultatorientert: Skaper ansvarlighet for alle involverte parter i løpet av prosjektgjennomføringen
  • Best Value-eksperter (A+), under lisens fra Arizona State University

Hvem trenger konsultering?

Organisasjoner som må arbeide i samsvar med europeisk anbudslovgivning, som f.eks. myndighetsdepartementer, kommuner, sykehus og universiteter.

Private organisasjoner som inngår kontrakter med leverandører og partnere gjennom hele distribusjonskjeden i ulike bransjer, inkludert IT, bygg, infrastruktur, fasilitetsledelse, helseomsorg, forsikring, utdanning, osv.

La oss ta en prat