Best Value Mesterklasse

Kom i gang med Best Value i et interaktivt, kompakt og effektivt opplæringsprogram

Best Value Mesterklasse-kurs på nivå B+ er en logisk fortsettelse etter å ha fullført Best Value Grunnkurs (sertifisering B). Her bygger du videre på den grunnleggende kunnskapen din og får en dypere og utvidet forståelse, slik at du kan ta i bruk Best Value på en selvstendig måte i fremtiden.

Opplæringen er interaktiv og fokuserer på praktisk benyttelse av Best Value-tilnærmingen, med rom for interivsion og deling av erfaringer mellom deltakere. Det er mye søkelys også på filosofien bak Best Value, noe som er helt vesentlig for vellykket iverksettelse av Best Value. Kurset avsluttes med en eksamen som fører til en internasjonal anerkjent sertifisering på nivå B+.

 • Lær fra Best Value-eksperter (A+)
 • 2 dagers kurs, inkludert øvelser basert på ekte saksstudier
 • Registrer deg som en Best Value-ekspert med sertifikat B+
 • Gratis bok: ‘How to Know Everything Without Knowing Anything

Hva er essensen?

I løpet av kurset, fordelt på to dager, vil du lære mer om Best Value sine prinsipper, og oppnå verktøy for å benytte metodologien i praksis. Dette gjør vi ved hjelp av saksstudier og deling av erfaringene til deltakere og instruktører. På en interaktiv måte forbereder vi deg til en eksamen som vi avslutter hver av dagene med. 95% av deltakere består på første forsøk.

Best Value Mesterklasse fokuserer på både prinsippene og den praktiske tilnærmingen til Best Value.

Evner og ferdigheter etter kurset

Etter å ha fullført Best Value Mesterklasse, vil du kunne:

 • benytte Best Value-tilnærmingen i prosjekter, f.eks. som den av et anbudsteam, anskaffelsesteam, salgsteam, evalueringsteam, eller i prosjektledelse
 • forstå og benytte de grunnleggende prinsippene til Best Value
 • delta i Best Value Ekspertkurs – sertifisering A

Gjennom å fulleføre kurset vil du ha oppnådd sertifisering på nivå B+, og vil bli registrert på nettstedet til Best Value Nederland, fellesplattformen til Best Value-profesjonelle i Europa. Etter dette kan du delta i Best Value Ekspertkurs – sertifisering A.

Hvem passer det til?

Kurset er tiltenkt alle som ønsker en dypere innsikt i Best Value-tilnærmingen og som ønsker å ta i bruk Best Value på en selvstendig måte, enten det er som kunde eller leverandør, og uansett rolle (kjøpssjef, kundeansvarlig, prosjektleder, salgssjef, anbudsansvarlig, osv.).

Kurset

Denne opplæringen er en logisk oppfølging til B-kurset, tilbyr et dypere og bredere perspektiv, og muligheten til å håndtere temaene man lærte i grunnkurset på en interaktiv og praktisk måte:

 • Hovedprinsipper
 • Paradigmeskifte
 • Hvordan komme i gang med Best Value?
 • Hvordan gjenkjenne ekspertise?
  – definere målsetninger, omfang og betingelser
  – evalueringsprosedyre
  – fastsette tildelingskriterier, prisområde, rangeringsmetode
 • Hvordan demonstrere ekspertise?
  – kundeanalyse og forberedelse av et Best Value-anbud
 • Intervjuer
 • Prosess og steg i konkretiseringsfasen
 • Hvordan benytte ekspertise? Hvordan går man frem i gjennomføringsfasen?

I tillegg vil vi be deg om å ta i bruk kunnskapen din for å håndtere en spesifikk saksstudie og forbereder deg til en eksamen ved å øve på eksamensspørsmål. Hver kursdag avsluttes med en eksamen.

Kursoppsummering

 • 2 dagers kurs
 • 2 eksamener à 1 time
 • Gratis bok: ‘How to Know Everything Without Knowing Anything‘ av Dr. Dean Kashiwagi, grunnleggeren av Best Value
 • Kursmuligheter for både bedrifter og individer

Delta på Best Value Mesterklasse