Vi vet hvordan man benytter Best value på en vellykket måte. Vi er 100% dedikerte til å lære opp og coache personer, team og organisasjoner i å benytte Best Value-tilnærmingen til salg, anskaffelser, forberedelser og gjennomføring i flere ulike bransjer (IKT, bygg, ingeniørkunst, tjenester), og har erfaring med dette siden 2011.

Vi er lisensiert og akkreditert av Skysong Innovations ved Arizona State University, sertifisert A+ (høyeste nivå) og anerkjent for Best Value-relatert utdanning.

Våre mest populære kurs:

BEST VALUE GRUNNKURS (B, 100% NORSK)

Best Value Grunnkurs (B-sertifisering) er et naturlig første steg dersom du ønsker å lære mer om Best Value. Kurset er 100% digitalt og består av forelesninger i form av 3-4 minutter lange videopresentasjoner.

BEST VALUE INTENSIVKURS (B/B+, A-PREP)

For deg som ikke har tidligere kunnskap om Best Value, og ser etter metoder for å optimalisere og benytte ekspertise.

tips to win tenders

Har du allerede mottatt sertifikat på nivå B eller B+ og er klar for å ta neste steg med Best Value?

Popular course details
NivåMålgruppeForhåndskravProgramVarighetKursforløpTilgang til digitalversjon av Best Value Grunnkurs (2 timer videomateriale)Sertifikat
NybegynnerKunder og leverandører som ønsker å implementere BV-prinsipper i arbeidet/organisasjonenSetter opp eller arbeider med et BV-prosjekt eller ønsker å benytte BV-prinsipperBVP Intensivkurs3 ukerUkentlig: 2 x 2,5 timers møter
via MS Teams
2 timers digitalt grunnkurs som forberedelse
1 årB/B+
AvansertKunder og leverandører som ønsker å forbedre bruken av BV-prinsipper i arbeidet/organisasjonenHar gjennomført minst 1 BV-prosjekt i alle faser og er sertifisert på nivå B+BV-Ekspert Intensivkurs12 uker12 x 2 timer nettbasert coachin og intervision
(via MS Teams)
1 årA

BEDRIFTSKURS

Ser du etter bedriftskurs for virksomheten din? Vi har hjulpet mer enn 100 bedrifter til å ta i bruk Best Value.