BVA Intensivkurs (via videomøter)

Få et forsprang i benyttelsen av Best Value ved å delta i dette interaktive, kompakte og effektive programmet

Dette intensivkurset på sertifiseringsnivå B+ har en varighet på 3 uker, og er et interaktivt kurs som har som fokus å iverksette Best Value i virkelige situasjoner via saksstudier. I løpet av kurset er det tilrettelagt for stor takhøyde med hensyn til deling av erfaringer blant deltakere.


BVA Intensivkurs kombinerer Best Value Grunnkurs, som er et forhåndsinnspilt kurs i form av videopresentasjoner (som gir sertifisering nivå B), og nettbaserte direkte gruppemøter (som gir sertifisering nivå B+), ledet av en Best Value-ekspert sertifisert på nivå A+. Oppnå større dybde og bredde i Best Value-kunnskapen din, slik at du kan benytte Best Value på en selvstendig måte.

En betydelig del av dette kurset omhandler å opparbeide seg en dypere forståelse av det filosofiske grunnlaget bak Best Value – en uunværlig del av vellykket praktisk anvendelse av Best Value som tilnærming. Kurset avsluttes med eksamener som fører til internasjonalt akkredidert sertifisering på nivå B+.


 • Lær fra Best Value-instruktører på ekspertnivå (A+)
 • Erfaring med anvendelse av Best Value i Norge og Belgia (siden 2015) og Nederland (siden 2011)
 • Gå gjennom øvelser baset på ekte saksstudier i våre nettbaserte kursmøter
 • Bli registrert som Best Value-ekspert med sertifisering på nivå B+
 • Inkluderer forberedelse til sertifiseringsnivå A
 • Gratis bok: ‘How to Know Everything Without Knowing Anything’

Veldig god instruktør! Dette kurset gjorde at jeg nå forstår metodologien og konseptet ‘Best Value’: Det er en tilnærming, ikke en strategi for anskaffelser. Jeg har funnet metoder for å bruke dominant informasjon for å demonstrere ekspertise og minimere behovet for avgjørelser. Å ha folk på begge sider (kunde og leverandør) i kurset er et stort pluss. 

Vurdering: 10 av 10 poeng

Verdifullt kurs!

Gjennom å lære mer om filosofien bak, har jeg innsett av BV er en holistisk tilnærming, ikke bare en strategi for anskaffelser. I tillegg har jeg nå klart for meg hva som utgjør de ulike rollene til både leverandør og kunde i en ‘Best Value’-kontrakt (denne tilbakemeldingen reflekterer en personlig oppfatning).

Vurdering: 10 av 10 poeng

Hva er essensen?


På 3 uker lærer du alt om prinsippene som ligger til grunn for Best Value og om retningslinjene for praktisk anvendelse av Best Value i prosjekter og organisasjoner. Dette gjør vi ved hjelp av saksstudier og utveksling av erfaringer mellom deltakere og instruktører. Vi forbereder deg på en interaktiv måte til eksamen for sertifisering på nivå B+ (100% av tidligere deltakere har bestått). Du opparbeider deg også et lite forsprang på veien mot sertifisering på nivå A.

Evner og ferdigheter etter kurset


Etter å ha fullført Best Value Intensivkurs vil du kunne:

 • benytte Best Value-tilnærmingen i prosjekter, for eksempel i anbudsteam, evalueringsteam, prosjektledelse og som en nøkkelperson i Best Value-prosessen
 • forstå og iverksette de grunnleggende prinsippene til Best Value
 • delta i Best Value Ekspertkurs – sertifisering nivå A

Et kurs for hvem?


Dette kurset er egnet til alle som ønsker en bedre forståelse av Best Value-tilnærmingen, med formål om å benytte Best Value på en selvstendig måte. Det passer til personer både på leverandør- og kundesiden, og i flere ulike roller, inkludert anbudsansvarlig, kundeansvarlig, prosjektledere og salgssjefer. Kurset er spesielt relevant for anbudsansvarlige, kontraktansvarlige og nøkkelpersoner som prosjektledere, tjenesteansvarlig, teknisk ansvarlige og designsjefer.
Forhåndskrav: Villighet til å investere 2 x 2-3 timer i uken i 3 uker (og 3 timer i forkant for å gjennomføre forhåndsinnspilt grunnkurs).

Kurset


Dette kurset kombinerer Best Value Grunnkurs (sertifisering nivå B) med nettbasert gruppecoaching (sertifisering nivå B+), og gir en dypere og bredere forståelse av Best Value og dets anvendelse i din spesifikke situasjon:

 • Hovedprinsipper
 • Hvordan identifisere ekspertise?
  • paradigmeskifte, kultur
  • identifisering: målsetning, omfang, betingelser
  • evalueringsprosedyerer (vurdering av prosjektdokumenter)
  • fastsetting av tildelingskriterier, prisområde, rangeringsmetode
 • Hvordan demonstrere ekspertise?
  • paradigmeskifte, kultur
  • kundeanalyse og forberedelse av et Best Value-anbud (skriving av prosjektdokumenter)
  • intervjuer (øving på intervjuer, vurdering av intervjuprestasjoner)
 • Hvordan benytte ekspertise?
  • innstilling og oppførsel
  • prosess og steg i konkretiseringsfasen
  • tilnærming til gjennomføringsfasen
  • kvalitetskontroll og kvalitetssikring
  • sporing og forbedring av ytelsesnivå
 • Vanlige feller (og hvordan man unngår disse)


I tillegg vil vi be deg om å benytte kunnskapen din i sammenheng med en spesifikk saksstudie, og vi hjelper deg med forberedelser til eksamen ved å øve på eksamensspørsmål.

Kursoppsummering


 • 3 ukers nettbaserte videomøter (2 x 2-3 timer i uken)
 • forhåndsinnspilt grunnkurs (videopresentasjoner, totalt 2-3 timer)
 • programmet inkluderer 2 eksamener à 1 time
 • akkrediterte instruktører på nivå A+, lisensierte av Arizona State University
 • gratis bok: ‘How to Know Everything Without Knowing Anything’ av Dr. Dean Kashiwagi, grunnlegger av Best Value
 • åpent for både bedrifter og individer

Delta på BVP Intensivkurs (nettbasert)