Konsultering

Vi vet hvordan man benytter Best Value på en måte som lykkes. Fra og med 2011 har vi dedikert oss 100% til opplæring og coaching av individer, team og organisasjoner i å benytte Best Value-tilnærmingen med hensyn til salg, anskaffelse, forberedelse og gjennomføring av prosjekter i en rekke ulike bransjer (IKT, bygg, ingeniørkunst, tjenester).

Vi er lisensiert og akkreditert av Skysong Innovations/Arizona State University, sertifisert på høyeste nivå (A+) og anerkjent for undervisning i Best Value.

Risicomitigatie Risicominimalisatie

BEST VALUE KUNDEPROGRAM

Coaching av kunder i utvalg-, konkretisering-, og gjennomføringsfasen. Dersom dette er første anbudsprosedyre i Best Value-stil, eller om du har tidligere erfaring med å velge leverandør ved hjelp av Best Value, gir det best resultat å benytte Best Value-ekspertise.

  • Sikrer at anbudsprosessen samsvarer med lover og regelverk
  • Effektiv prosess som identifiserer beste ekspertleverandør og fører til benyttelse av ekspertise i prosjektplanen
  • Resultatorientert: Skaper ansvarlighet for alle involverte parter i løpet av prosjektgjennomføringen
  • Best Value-eksperter (A+), under lisens fra Arizona State University

BEST VALUE LEVERANDØRPROGRAM

Coaching av leverandører i utvalg-, konkretisering- og gjennomføringsfasen. Dersom dette er det første Best Value-budet ditt, eller du har benyttet Best Value til anbud tidligere, gir det best resultat å benytte Best Value-ekspertise.

  • Tilbudsdokumenter og intervjuer av høy kvalitet
  • Garantert relevant og aktuell innsikt i bruken av Best Value, i alle faser og steg av kontrakten
  • Best Value-eksperter (A+), under lisens fra Arizona State University
  • Velprøvd og effektiv coaching-prosess